آلبوم من ◂ مرحوم ایت الله وجدانی فخر
مدرس و استاد بزرگ و معروف حوزه علمیه قم