آلبوم من ◂ حجت الاسلام شهرستانی و ایت اله زاده فاضل