در خدمت استاد.مرحوم ایت اله محمد تقی فلسفی
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیدار و ملاقات با خطیب شهیر ایت اله فلسفی و گفتارها و شنیذه های حضوری از ایشان در منزل ان مرحوم.که اماده چاب میباشد