خاطرات زندان .قم و همدان.
39 بازدید
ناشر: اماده برای چاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خاطرات مبارزات و زندان ایشان در رزیم گذشته.در شهرهای قم و همدان.سال های مبارزه برای نهضت امام خمینی